Via practica 2/2005

Klinické prejavy systémového lupus erytematozus

MUDr. Ivana Révayová

Systémový lupus erytematozus (SLE) je autoimúnne ochorenie, ktoré môže postihnúť skoro všetky dôležité orgány tela, hlavne kožu, kĺby, serózne blany, kardiovaskulárny systém, obličky, centrálny nervový systém a pľúca. Je charakterizovaný tvorbou autoprotilátok zameraných prevažne proti vnútrobunkovým antigénom vplyvom hyperaktivity B-lymfocytov. Postihnutie životne dôležitých orgánov, hlavne obličiek a centrálneho nervového systému (CNS), je nutné považovať za významných činiteľov ovplyvňujúcich chorobnosť ako i úmrtnosť na dané ochorenie. Chorobnosť a úmrtnosť sú dôsledkom poškodenia orgánov základným ochorením, sekundárnou infekciou, ako aj v dôsledku nežiaducich účinkov imunosupresívnej liečby.

Kľúčové slová: systémový lupus, autoimúnne ochorenie, priebeh, diferenciálna diagnostika, autoprotilátky, imunosupresívna liečba, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť