Via practica 2/2021

Kašeľ, diagnostika a liečba v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Zuzana Mačudová, MUDr. Ahmadullah Fathi

Podľa dostupnej literatúry navštívi všeobecného lekára pre dospelých asi len 20 % pacientov s akútnym kašľom (pomer ženy : muži – 2 : 1). Väčšina pacientov liečbu svojho akútneho kašľa rieši individuálne kúpou voľnopredajných prípravkov (čaje, kvapky, sirupy). Pacienti tiež užívajú zvyšky liečiv po iných členoch domácnosti, prípadne po lehote expirácie, čo môže mať za následok neúčinnosť liečby. V ambulantnej praxi sa stretávame s tým, že mnohé ženy navštívia lekára nie pre samotný kašeľ, ale pre inkontinenciu moču ako sekundárny problém (1). Autori článku sa zaoberajú patofyziológiou a klasifikáciou kašľa, diagnostickými algoritmami a terapeutickými postupmi.

Kľúčové slová: ambulantná prax, diagnostické algoritmy, kašeľ, terapeutické postupy, všeobecný lekár

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cough, diagnosis and treatment in a general practitioner’s office

There are only about 20 % patients with acute cough (ratio women : men – 2 : 1) that visit general practitioner for adults according to available literature. Most patients treat their acute cough individually, buying over-the-counter medicine (teas, drops, sirups). Patients also tend to use leftover drugs found in their households, or even expired drugs, which can result in their treatment being ineffective (1). In outpatient practice, we often see women visiting a doctor not because of the cough itself, but due to urinary incontinence as a secondary issue. The aim of this article is to elucidate the broad issue of cough, as a symptom in the general practitioner’s outpatient department for adults. The authors are dealing with the pathophysiology and classification of cough, diagnostic algorithms, and therapeutic procedures.

Keywords: outpatient practice, diagnostic algorithms, therapeutic procedures, general practitioner