Via practica 4/2017

Kardiovaskulárne komorbidity pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc

MUDr. Peter Michalka, PhD.

Chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) možno predchádzať a ide o liečiteľnú chorobu. Podieľa sa na významnej svetovej morbidite a mortalite. Predstavuje heterogénny syndróm s dominantným postihnutím pľúc. Súčasťou choroby sú prítomné komorbidity. Medzi najčastejšie a najzávažnejšie komorbidity patria choroby kardiovaskulárneho systému. Cieľom tohto článku je priniesť komplexný pohľad na problematiku kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov s CHOCHP. Samotná CHOCHP je silným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb nezávisle od fajčenia. Všeobecne platí, že so znižujúcimi hodnotami pľúcnych funkcií sa zvyšuje riziko kardiovaskulárnej mortality. Medzi najčastejšie kardiovaskulárne choroby u pacientov s CHOCHP patrí srdcové zlyhanie a ischemická choroba srdca. Srdcové zlyhávanie má často podobné symptómy ako CHOCHP, a tak môže spôsobiť významné diferenciálne diagnostické problémy. Okrem fajčenia sú ďalšími známymi rizikovými faktormi kardiovaskulárnych chorôb vyšší vek a zníženie telesnej aktivity. Rizikové faktory umocňuje hypoxémia, ktorá je prítomná u pacientov s ťažkým stupňom CHOCHP a počas exacerbácie. Bolo publikované, že prediktívna hodnota CHOCHP pre vývoj kardiovaskulárnych chorôb sa po začatí liečby CHOCHP podstatne znížila.

Kľúčové slová: CHOCHP, akútny koronárny syndróm, srdcové zlyhávanie, betablokátory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cardiovascular comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease

Chronic obstructive pulmonary disease (CPOD) is a preventable and treatable disease. A high proportion of global morbidity and mortality is attributed to CPOD. It is a heterogeneous condition with a dominant focus on the lungs but comorbidities are often present. Cardiovascular diseases are among the most frequent and most serious comorbidities. The purpose of this paper is to introduce a complex analysis of the cardiovascular comorbidities of patients with COPD. COPD in itself is a major risk factor for cardiovascular diseases independent of smoking. It is generally accepted that with decreased lung function the risk of cardiovascular mortality increases. The most frequent cardiovascular diseases among the COPD patients are heart failure and ischemic heart disease. Heart failure often presents in a similar manner to COPD and thus can present significant difficulties in diagnosis. Well described risk factors for cardiovascular diseases, other than smoking, are old age and decreased physical activity. Risk factors are further exacerbated by hypoxaemia which occurs in patients with advanced COPD. Published materials show, that starting treatment of COPD decreases the advance of cardiovascular diseases.

Keywords: COPD, cardiovascular diseases, beta-blockers