Via practica 2/2007

Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára

MUDr. Patrik Štefanička

Karcinómy ústnej časti hltana patria medzi najčastejšie slizničné karcinómy hlavy a krku. Hoci je oblasť orofaryngu jedna z najdostupnejších na inšpekciu a palpáciu, sú karcinómy orofaryngu diagnostikované zväčša v pokročilých štádiách. Dobrá znalosť klinických príznakov a prejavov týchto nádorov, dôsledné vyšetrenie ústnej časti hltana už v ambulancii praktického lekára by malo viesť k zlepšeniu včasnej diagnostiky, a tým k zlepšeniu výsledkov liečby tejto choroby.

Kľúčové slová: karcinómy orofaryngu, klinické príznaky, včasná diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Oropharyngeal carcinomas

oropharyngeal carcinomas are one of the most common mucosal cancer of the head and neck. Although the oropharynx is one of the most accessible area for inspection and palpation, oropharyngeal cancers are detected in advanced stages. good knowledge of the clinical signs and symptoms of these tumors, meticulous examination of the oropharynx already in the outpatient department of the general practitioner, should lead to improvement of early diagnostics and treatment results of the disease.

Keywords: oropharyngeal carcinomas, clinical signs, early diagnostics