Via practica 5/2010

Karcinóm pľúc prekročil hranice tretieho milénia – I. časť

MUDr. Anton Dzian, MUDr. Elena Kavcová, PhD., MUDr. Martina Ondrušová

Napriek podstatným pokrokom v onkologickom výskume je karcinóm pľúc stále mimoriadne závažným problémom. Aj v roku 2008 obsadil v rebríčku výskytu zhubných nádorov vedúce miesto vo svete s 1,61 miliónom nových prípadov. Ešte závažnejšia je skutočnosť, že bol aj najčastejšou príčinou smrti na zhubné nádory. Je alarmujúce, že v SR stúpa podiel pacientov diagnostikovaných v pokročilých štádiách ochorenia, čo je aj jedným z faktorov jeho vysokej mortality.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, incidencia a mortalita vo svete, Európe a v SR

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lung cancer has crossed the threshold into the third millennium – part 1

In spite of the substantial progress in cancer research remains the lung cancer an extremely serious problem. Also in the year 2008 it occupied the first place in the ranking of malignant tumors with 1,61 million of new cases worldwide. Even more worrying is the fact that it has been also the leading cause of death from malignant tumors. It is alarming, that in the Slovak Republic the proportion of patients diagnosed with advanced stages of the disease is increasing and it is one of the factors of high mortality as well.

Keywords: lung cancer, incidence and mortality in world, Europe and Slovak Republic