Via practica 4/2021

Kalcium a D vitamin v ambulanci praktického lékaře – nové poznatky a možnosti

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Saturace kalciem a D vitaminem je tradičně spojována s budováním a ochranou skeletu. Současná epidemie COVID-19 upozornila na nutnost udržování dostatečných hladin D vitaminu pro naši obranyschopnost. Poznatky na téma saturace kalciem a D vitaminem rostou zcela nevídaně a dnes víme, že jejich doplňování a dostatek jsou důležité pro prevenci a léčbu celé řady stavů v gynekologii, porodnictví i pediatrii.

Kľúčové slová: kalcium, vitamin D, osteoporóza, fertilita, gravidita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Calcium and vitamin D supplementation for general practitioners – new findings, new possibilities

Saturation with calcium and vitamin D is traditionally associated with protection of the skeleton. Current COVID-19 epidemic highlighted the need for maintaining sufficient levels of vitamin D for our immune system. Knowledge regarding vitamin D and calcium saturation is growing at an unprecedented rate and we now know that supplementation and sufficient levels are important for prevention and treatment of numerous conditions in obstetrics and gynaecology and pediatrics.

Keywords: calcium, vitamin D, osteoporosis, fertility, gravidity