Via practica 2/2004

Jednotné dýchacie cesty

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Alergická nádcha a bronchiálna astma sú dve ochorenia jedného systému – dýchacích ciest. Majú spoločný patogenetický základ, veľa rovnakých rysov a podobné sú aj ich spôsoby liečenia. V oboch prípadoch liečime dlhodobo, používame lieky protizápalové v kombinácii s úľavovými a výber liečiv používaných pre liečbu chronickej rinitídy a bronchiálnej astmy je prevažne zhodný. Zvyšujúca sa prevalencia oboch ochorení a pribúdajúce dôkazy o ich tesnom prepojení, spôsobila, že bola založená spoločná iniciatíva ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact of Asthma), ktorej cieľom je skvalitnenie a racionalizácia starostlivosti o pacientov trpiacich chronickým alergickým syndrómom dýchacích ciest.

Kľúčové slová: alergická nádcha, bronchiálna astma, chronický alergický syndróm dýchacích ciest, etiopatogenéza, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť