Via practica 4/2012

Jak zvládnout rychle bolest

MUDr. Pavlína Nosková

Účelně vedená léčba akutní bolesti představuje prevenci přechodu do chronického stavu. Je nutno využít všech dostupných metod farmakoterapie i u běžné nenádorové bolesti pohybového aparátu, hlavy, zubů a dysmenorey, s ohledem na bezpečnost a výskyt možných nežádoucích účinků užívaných analgetik. Neznalost farmakologie laickou veřejností u volně prodejných léčiv, zejména z řad nesteroidních antirevmatik, má za následek jejich nadužívání a zbytečné hospitalizace i úmrtí pacientů. Základní principy léčby bolesti jsou přístupné a pravidelně aktualizované v Metodických doporučeních pro léčbu bolesti SSLB (Společnost pro studium a léčbu bolesti).

Kľúčové slová: Oxfordská liga analgetik, paracetamol, nesteroidní antirevmatika, bolesti zad, bolesti kloubů, bolesti zubů, bolesti hlavy, dysmenorea.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How to manage pain quickly

Rational treatment management of acute pain enable to prevent chronicity transition. The key is use of all available pharmacotherapy methods in already common pain caused by locomotive apparatus, headache, teeth, dysmenorhea etc., and with regard to safety and possible adverse events of analgetics. Lack of information in patients in OTC products, mainly in non-steroid antirevmatics leads to its abusus, avoidable hospitalization, and sometime even to death. Principles of pain treatment are available, and regularly updated in Methodology guidelines for pain treatment SSLB.

Keywords: Oxford league of analgetics, paracetamol, non-steroidal analgetics, back pain, artrodynia, toothache, headache, dysmenorhea.