Via practica 5/2005

Inzulín – stále jediná záchrana pre ľudí s diabetom I. typu

MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

Práca podáva v skratke prehľad histórie a súčasnej situácie inzulínovej liečby na Slovensku. Sú uvedené všetky dostupné inzulíny na našom trhu, ktoré umožňujú rôzne kombinácie a prísnu individualizáciu liečby.

Kľúčové slová: Inzulín, humánny, biosyntetický, inzulínový analóg.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INSULIN – STILL THE ONLY RESCUE FOR PEOPLE WITH TYPE 1. DIABETES

The article shows overview about history and present status of the insulin therapy in patients with diabetes. All available insulins of the Slovak market are issued.

Keywords: Insulin, human, biosynthetic, insulin analog.