Via practica 6/2008

INVAZÍVNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA SUPRAVENTRIKULÁRNYCH ARYTMIÍ

MUDr. Adrian Bystriansky

Supraventrikulárne poruchy rytmu tvoria heterogénnu skupinu arytmií. Často je možné presne určiť poruchu vzniku alebo vedenia vzruchov až elektrofyziologickým vyšetrením. V súčasnosti platné odporúčania jednoznačne preferujú invazívny postup hlavne u troch najčastejších supraventrikulárnych tachyarytmiách: typickom flutteri predsiení, atrio-ventrikulárnej nodálnej reentry tachykardie (AVNRT) a atrio-ventrikulárnej reentry tachykardie (AVRT) na podklade akcesórnej dráhy. Doménou katétrovej ablácie v ostatnom období sa stáva v indikovaných prípadoch fibrilácia predsiení. Najpoužívanejšou v klinickej praxi je radiofrekvenčná ablácia. Jej úspešnosť a bezpečnosť je vysoká. Pri objasnení arytmogénneho substrátu elektrofyziologickým vyšetrením je predpoklad kuratívneho vyriešenia pomocou katétrovej ablácie.

Kľúčové slová: supraventrikulárne tachykardie, typický flutter predsiení, elektrofyziologické vyšetrenie, katétrová ablácia, rádiofrekvenčná ablácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INVASIVE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF SUPRAVENTRICULAR ARRHYTHMIAS

Supraventricular arrytmias represent a heterogenic group of cardiac rhythm disorders. Quite often, only an electrophysiological study is able to define specific disorder in rhythm conduction or formation. Invasive diagnostic and treatment is clearly preferred in most frequent supraventricular arrhytmias: typical atrial flutter, atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) and atrio-ventricular reentrant tachycardia (AVRT). Recently, catheter ablation has become an important part of treatment in selected patients with atrial fibrillation. The most frequently used modality of catheter ablation is radiofrequency ablation with high success rate and safety. Once an arrhytmogenic substrate is defined by the elecrophysiological study, there is a possibility of currative treatment with catheter ablation.

Keywords: supraventricular arrhytmias, typical atrial flutter, electrophysiological study, catheter ablation, radiofrequency ablation.