Via practica 12/2009

Intradermálna vakcína proti chrípke – vakcína budúcnosti

MUDr. Mária Avdičová, PhD.

Inaktivované vakcíny proti chrípke sa používajú viac ako 60 rokov. Bežné, v súčasnosti používané trivalentné inaktivované vakcíny proti chrípke chránia každoročne stovky miliónov ľudí na celom svete, avšak proporcia chránených je stále príliš malá, a to najmä medzi mladšími dospelými. Kontinuálny program očkovania je stále potrebný, pretože chrípka patrí medzi vážne choroby najmä pre starších ľudí. Riziko vážnych komplikácií alebo úmrtí je vyššie u starších a u tých osôb, ktoré trpia na chronické ochorenia (astma, diabetes, srdcovocievne ochorenia, ...). Mortalita súvisiaca s chrípkou stále stúpa čiastočne preto, že populácia za ostatných 20 rokov sústavne starne. Sanofi Pasteur za použitia jednoduchého a spoľahlivého intradermálneho mikroinjekčného systému vyvinul novú vakcínu proti sezónnej chrípke s vyššou imunogenicitou pre starších, od ktorej sa očakáva, že sa presadí pri posilnení ochrany proti chrípke. ID vakcína by mala byť braná do úvahy ako alternatíva intramuskulárnej vakcinácie, ktorá priaznivo zvýši jej akceptáciu medzi zdravými dospelými.

Kľúčové slová: chrípka, intradermálna vakcína, mikroinjekčný systém.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intradermal influenza vaccine – the vaccine for the future

Inactivated Influenza vaccines have been used for more than 60 years. The current trivalent inactivated influenza vaccines protect hundreds of millions of people worldwide every year, but coverage rates are still to low, especially among younger adults. A continuing programme of vaccination is needed because influenza remains a serious disease, mainly in the elderly. The risk of serious complication or death is highest among the elderly and those with chronic illnesses (asthma, diabetes, cardiovascular disease, etc.) influenza related mortality has increased substantially in the past 20 years, partly because of the aging population. Using a simple and reliable intradermal injection system, Sanofi Pasteur has developed a new seasonal influenza vaccine with superior immunogenicity for the elderly, which is expected to translate into improved protection against influenza. The ID vaccine should also be considered as an alternative to intramuscular vaccination to favour increased uptake among healthy adults.

Keywords: influenza, intradermal vaccine, microinjection system.