Via practica 3/2009

Insomnia v praxi všeobecného lekára

MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Všeobecný praktický lekár sa stretáva s poruchami spánku u pacientov veľmi často. Počet zistených prípadov sa významne zvyšuje, keď sa lekár začne aktívne pýtať na symptómy spojené s týmto zdravotným problémom. Liečbu môže iniciovať praktický lekár, avšak musí mať na zreteli riziká spojené predovšetkým s dlhodobejším užívaním hypnotík, resp. mal by sa riadiť všeobecnými pravidlami terapie nespavosti.

Kľúčové slová: poruchy spánku, kritériá diagnostiky nespavosti, klasifikácia nespavosti podľa príčin, farmakologická a nefarmakologická liečba, pravidlá pri predpisovaní hypnotík

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Insomnia in general practice

The incidence of insomnia in general practice is very common. The number of disclosed cases is highly increasing, once the general practitioner (GP) is actively asking about the symptoms related to this health problem. The treatment can be initiated by GP, but all the risks of the treatment must be taken in consideration. To follow the general guidelines for insomnia treatment is helpful.

Keywords: sleep dysfunctions, criteria for the diagnosis of insomnia, types and causes of insomnia, pharmacologic and non-pharmacologic therapy, guidelines for prescribing hypnotics