Via practica 10/2006

Inkontinencia moču u žien – prevencia a liečba

MUDr. Peter Urdzík, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.

Inkontinencia moču je definovaná ako nechcený únik moču, ktorý je objektívne dokázateľný a je sociálnym a hygienickým problémom. Každá druhá žena, vrátane mladých žien, má v priebehu života ťažkosti s udržaním moču. S pribúdajúcim vekom sa pohotovosť k inkontinencii moču výrazne zvyšuje a býva udávaná v 12 – 57 % celej populácie. liečba urgentnej inkontinencie moču (UIM) je prevažne konzervatívna. Ak poznáme príčinu UIM, zameriame sa na jej liečbu. Pokiaľ túto príčinu nepoznáme, je cieľom liečby obnoviť centrálnu kontrolu mikcie alebo modifikovať inerváciu. liečba stresovej inkontinencie moču (SIM) je prevažne chirurgická. Voľba operačného postupu sa určuje podľa klinickej závažnosti, urodynamických a zobrazovacích vyšetrení, veku, event. predchádzajúcich operácií. Zlatým štandardom bola kolpopexia podľa Burcha, avšak v súčasnosti sa do popredia dostávajú tzv. sľučkové operácie (tension free vaginal tape – TVT, intravaginal sling plasty – IVS a i.). Vzhľadom k veľkej prevalencii v populácii je vhodná prevencia IM, ktorá spočíva v uvedomelom prístupe lekára a pacientky k tejto problematike počas celého jej života.

Kľúčové slová: inkontinencia moču, diagnostika inkontinencie, liečba inkontinencie moču.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť