Via practica 2/2016

Inkontinence moči u žen – palčivý, ale řešitelný problém

MUDr. Atanas Ivan Belkov, Doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MUDr. Marcela Pastorčáková, MUDr. Michal Felsinger

Přehledná práce podává stručný popis základních diagnostických postupů vhodných k určení typu močové inkontinence a jejich léčebných modalit. Její součástí je informace o nových možnostech medikamentózní a operační léčby močové urgence a inkontinence.

Kľúčové slová: močová inkontinence (MI), diagnostika a léčba urgentní inkontinence (UI), nové možnosti operační léčby močové urgence (MU)

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urinary incontinence – unplesant but solvable problem

The topic gives information about basic diagnostic procedures for urine incontinence and way of possible therapy. Part of this article is information about new possibilities of conservative and operative therapy of urine incontinence

Keywords: urine incontinence, diagnostic and therapy of urine urge and urine incontinence, new way in treatment of urine urge