Via practica 4/2009

Infekcie vyvolané chlamýdiami

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Lenka Balogová, MUDr. Lucia Šuleková, MUDr. Diana Vološinová

Chlamýdie sú ubikvitárne, striktne intracelulárne patogény. Chlamýdie nemôžu syntetizovať vlastný adenozíntrofosfát (ATP), sú energeticky závislé na hostiteľských epiteliálnych bunkách. U ľudí spôsobujú klinicky závažné infekcie C. trachomatis, C. pneumoniae a C. psittaci. Vzhľadom na vysokú kontagiozitu prenosu C. trachomatis a často asymptomatický priebeh infekcií, zaznamenávame u infikovaných pacientov častú sterilitu. Klinicky nemý priebeh infekcie je prítomný až u 80 % žien a u 50 % mužov. Príznakmi infekcie C. trachomatis u mužov sú uretritída, prostatitída a epidydimitída, u žien cervikovaginitída s výtokom, endometritída a panvová bolesť. Základným princípom je súčasná liečba sexuálneho partnera a laboratórna konfirmácia úspešnosti liečby. Incidencia infekcií spôsobených C. pneumoniae je vysoká, protilátky v triede IgG sú zaznamenávané až u 80 % dospelej populácie. Typickými klinickými prejavmi sú faryngitída, bronchitída, akútna exacerbácia chronickej bronchitídy a komunitná pneumónia. Otvoreným ostáva vzťah medzi perzistentnou infekciou C. pneumoniae a aterogenézou, astmou, vaskulitídami a niektorými neurologickými chorobami. Liekom prvej voľby sú makrolidy, ktoré možno použiť u dospelých i u detí. U dospelých sú v liečbe odporúčané i tetracyklíny a fluorované chinolóny.

Kľúčové slová: C. trachomatis, C. pneumoniae, urogenitálne infekcie, respiračné infekcie, pneumónia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chlamydia infections

Chlamydia is ubiquitar, strictly intracellular pathogen. Chlamydia cannot synthesize its own ATP, an its energetically dependent on host epitelial cell. C. trachomatis, C. pneumoniae and C. psittaci are associated with human pathology. Infections due to C. trachomatis are insidious due to high contagiosity and frequent asymptomatic course of disease leading to sterility. The most dangerous thing about chlamydia when transmitted sexually is that 80% of women and 50% of men are asymptomatic, and are completely unaware that they are infected. Clinical presentation in men reached urethritis, prostatitis and epididimytitits, in women cervicovaginatis with dyscharge, endometritits and pelvic pain syndrome The basic principles of therapy are consisted of antiinfective therapy along with treatment of sexual partner and laboratory confirmation of patient´s recovery. Incidence of infection caused by C. pneumoniae is also high, IgG antibodies are detected in 80% of adult population. Typical clinical presentation is characterized by pharyngitis, bronchitis, acute exacerbation of chronic bronchitis and community acquired pneumonia. Association between persistent C. pneumoniae infection and atherogenesis, asthma, vaskulitis and neurological disorders are discussed. Macrolides, mainly azithromycin both in children and in adults, tetracyclines and fluoroquinolones in adults are recommended antibiotics.

Keywords: C. trachomatis, C. pneumoniae, urogenital infections, respiratory infections, pneumonia