Via practica 12/2005

Infekcia vírusom HIV a zdravotnícky pracovník

doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc., MUDr. Alexander Mayer

Článok upozorňuje na riziko prenosu infekcie vírusom HIV pri pracovnom úraze zdravotníckych pracovníkov. Poukazuje na dôležitosť dôsledného zachovávania všeobecne platných opatrení proti prenosu vírusu HIV v zdravotníckych zariadeniach a na prípadnú zložitosť situácie pri aplikovaní liekovej profylaxie, zodpovedajúcej dnešnému stavu poznania.

Kľúčové slová: zdravotnícky pracovník, pracovný úraz, riziko, prenos HIV, profylaxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť