Via practica 5/2016

Individualizácia pacienta pri výbere vhodnej liečby sclerosis multiplex

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Sclerosis multiplex (SM) je etiopatogeneticky heterogénne chronické zápalovo-degeneratívne ochorenie CNS s veľmi variabilným priebehom u jednotlivých pacientov. Aktivita ochorenia môže kolísať od benígnej formy až po jej veľmi agresívnu formu. Na dosiahnutie čo najúčinnejšieho liečebného ovplyvnenia ochorenia je potrebný individuálny prístup pri výbere čo najvhodnejšej liečby. Súčasne je potrebné mať na pamäti aj rizikovosť zvolenej liečby pre daného pacienta. Sústavné klinické, ako aj laboratórne monitorovanie pacientov je nevyhnutné.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, klinicky izolovaný syndróm (CIS), chorobu modifikujúca liečba (DMT)

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Individual approach choosing appropriate therapy for patient with multiple sclerosis

Multiple sclerosis is etiopathogeneticaly heterogenous chronic inflammatory-degenerative disease of CNS with variable course in the individual patients. The activity of the disease can fluctuate from benign to very aggressive form. To obtain the most efficient therapeutic results we need to choose an individual approach for appropriate therapy. It is also very important to keep in mind the risk of this therapy for appropriate patient. The continual clinical and laboratory monitoring of the patients is unavoidable.

Keywords: multiple sclerosis, clinically isolated syndrome (CIS), disease modifying therapy (DMT)