Via practica 2/2023

Implantované a nosené prístroje v kontexte primárneho kontaktu

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Článok opisuje najčastejšie implantovateľné a parakorporálne prístroje (prístroje mimo tela), ich základné charakteristiky a princípy fungovania. Poskytuje poznatky pre všeobecných lekárov i záchranárov, ktoré môžu byť užitočné v rozhodovaní pri viac či menej urgentných stavoch v ambulancii aj v teréne.

Kľúčové slová: implantovateľné a parakorporálne prístroje, prednemocničná neodkladná starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Implantable and paracorporeal devices in primary care

The article describes the most common implantable and paracorporeal devices (devices outside the body), their basic characteristics and principles of operation. It provides general practitioners and paramedics with knowledge that they may need in making decisions in more or less urgent situations in the ambulance.

Keywords: implantable and paracorporeal devices, pre-hospital emergency care