Via practica 10/2007

HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE

prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

V práci sa podáva stručná charakteristika najdôležitejších hypolipidemík v kontexte nových stratégií v prevencii a liečbe následkov aterosklerózy. V prehľade sa diskutujú praktické možnosti uplatnenia nových hypolipidemík, hovorí sa o stratégii používania hypolipidemík.Kriticky sa prehodnocujú hypolipidemiká vo výskume a vývoji.

Kľúčové slová: hypolipidemiká, liečba aterosklerózy, statíny, kombinácie hypolipidemík, vývoj hypolipidemík.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť