Via practica S1/2011

Hypertenzia v gravidite

MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Rudolf Novotný, PhD.

Hypertenzia v gravidite predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich komplikácií gravidity a tvorí podstatnú príčinu materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity a mortality. Komplikuje asi 10 % gravidít a zahŕňa široké spektrum nozologických jednotiek rôznej etiológie, priebehu a prognózy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť