Via practica 5/2006

Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára

MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

V celoeurópskom kontexte, snahou o zavádzanie certifikácií a štandardizácií pracovísk, s rastom životnej úrovne rastie tlak na zvyšovanie hygienického štandardu ambulancií praktických lekárov. Základnou podmienkou na dodržiavanie režimových opatrení vedúcich k redukcii prenosu infekcií medzi pacientmi a na personál je vhodné priestorové členenie a materiálno-technické vybavenie. Autori predkladajú prehľad hygienických požiadaviek na zriadenie ambulancie lekára prvého kontaktu.

Kľúčové slová: zriadenie ambulancie, hygienické požiadavky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť