Via practica 12/2006

Hygienické požiadavky na prevádzku ambulancie praktického lekára

MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, MUDr. Henrieta Hudečková

Ambulancia praktického lekára je miesto, kde sa stretávajú imunokompromitovaní pacienti, pacienti s akútnymi infekciami či s kolonizáciou multirezistentnými patogénmi, ale aj zdraví ľudia. Pri súčinnosti podmienok procesu šírenia nákazy predstavuje miesto s reálnou možnosťou vzniku a šírenia nákazy. Autori predkladajú prehľad hygienických požiadaviek na prevádzku ambulancie lekára prvého kontaktu.

Kľúčové slová: prevádzka ambulancie, hygienické požiadavky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť