Via practica 1/2008

HISTÓRIA FARMAKOEKONOMIKY A ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA

doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., MUDr. Adriana Ilavská

Farmakoekonomika hľadá odpoveď na otázku, aký úžitok môžeme získať za jednotkovú cenu lieku, respektíve akým liekom možno získať celkovo vyšší terapeutický prospech pre chorých jednotlivcov. Základy farmakoekonomiky sú postavené na ekonomických princípoch, ktoré sa bežne uplatňujú aj v iných oblastiach nášho života. Ide o mladú vedu, ktorej začiatky sa datujú na koniec 80-tych rokov minulého storočia. Kanada a Austrália sú prvé krajiny, ktoré použili farmakoekonomické analýzy na úrovni štátu. Pozerá sa na nich ako na prototypy a príklady pre iné štáty. Výhodou farmakoekonomického hodnotenia je krátke časové trvanie, takmer okamžitý terapeutický efekt, veľké súbory pacientov, široké armamentárium a podpora týchto štúdií zo strany firiem ako i štátu prostredníctvom grantov.

Kľúčové slová: definícia, farmakoekonomika, farmakoekonomická štúdia, klinická štúdia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť