Via practica 3-4/2014

Herpes zoster (pásový opar) – narastajúci problém

MUDr. Lukáš Greguš, doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.

Vzhľadom na starnutie populácie sa herpes zoster stáva oveľa častejším ochorením diagnostikovaným v ambulancii praktického lekára ako lekára prvého kontaktu. Herpes zoster vzniká reaktiváciou varicella-zoster vírusu s typickými kožnými prejavmi a sprievodnou bolesťou. Spúšťačom ochorenia býva zvyčajne nadmerný fyzický či mentálny stres, lokálna trauma a imunodeficiencia. U pacientov so závažnými pridruženými ochoreniami môže mať herpes zoster komplikovaný až fatálny priebeh, preto včasné rozpoznanie ochorenia a liečba zohrávajú kľúčovú úlohu v prognóze pacienta.

Kľúčové slová: herpes zoster, varicella-zoster vírus, komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Herpes zoster (shingles) – increasing problem

According to population aging herpes zoster become much more frequent disease diagnosed by general practitioner as a first contact physician. Herpes zoster is a result of varicella-zoster virus (VZV) reactivation with typical skin manifestation and accompanying pain. The trigger of reactivation is usually extreme physical or mental stress, local trauma or immunodeficiency. In patients with severe comorbidities herpes zoster may lead to a possible harmful or fatal complication and adequate and prompt therapy is essential.

Keywords: herpes zoster, varicella-zoster virus, complication.