Via practica 10/2009

Hernie v jazve

doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc., MUDr. Barbora Vichová, MUDr. Milan Oravský, MUDr. Vladimír Bak

Hernie (prietrže) v jazve sú častou komplikáciou v abdominálnej chirurgii. Jedinou radikálnou liečbou je chirurgická liečba. Najlepšie výsledky sa v dlhodobom sledovaní dosahujú v chirurgickom riešení prietrží v jazve pomocou sieťok – alopastických materiálov. Na základe prehľadu svetovej literatúry, ako aj vlastných skúseností, odporúčame aktívnejší prístup pri chirurgickej liečbe prietrží v jazve.

Kľúčové slová: hernia v jazve, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Incisional hernia

Incisional hernia is often complication in abdominal surgery. The only radical treatment is by surgical operation. In long term follow up, the best results were achieved by surgical treatment using aloplastic materials. According to overview of worldwide literature as well as our own practice and experience, we consider surgical treatment as essential approach in management of incisional hernia

Keywords: incisional hernia, surgical treatment