Via practica 6/2014

Hepatorenální syndrom

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Hepatorenální syndrom (HRS) je definován jako funkční selhání ledvin při jaterním onemocnění s portální hypertenzí a představuje vrchol systémových cirkulačních změn při portální hypertenzi. Jedná se o úzce specifikovaný syndrom, jehož hlavním rysem jsou morfologicky intaktní ledviny. Je nalézán téměř výhradně u nemocných s ascitem. Jaterní transplantace je nejvhodnější terapeutickou metodou, nicméně ji lze provést jen u malého počtu nemocných. Jako přemosťující léčbu k transplantaci, či jako léčbu nemocných, u nichž jaterní transplantaci nelze provést, je v tuto chvíli nejvhodnější léčbou terlipresin (v dávce 0,5–3 mg každé 4 hodiny či kontinuálně v intravenózní infuzi) s albuminem. Tato léčba výrazně změnila prognózu těchto nemocných a prokázala prodloužení krátkodobého přežití těchto pacientů. Nicméně je nutné zdůraznit, že účinného zlepšení renálních funkcí lze dosáhnout u méně nežli 50 % nemocných a i u pacientů, u nichž bylo krátkodobě dosaženo terapeutické odpovědi, může dojít opět k výraznému snížení renálních funkcí.

Kľúčové slová: jaterní cirhóza, hepatorenální syndrom, ascites, vazokonstriktory, terlipresin, albumin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hepatorenal syndrome

Hepatorenal syndrome (HRS) is defined as a functional renal failure in patients with liver disease with portal hypertension and it constitutes the climax of systemic circulatory changes associated with portal hypertension. This term refers to a precisely specified syndrome featuring in particular morphologically intact kidneys. The syndrome occurs almost exclusively in patients with ascites. Liver transplantation is the most appropriate therapeutic method, nevertheless, only few patients can receive it. The most suitable „bridge treatments“ or treatment for patients ineligible for a liver transplant include terlipressin plus albumin. Terlipressin is commonly used by intravenous boluses moving from an initial dose of 0.5–1 mg every 4 h to 3 mg every 4 h in cases when there was no response. Renal function recovery can be achieved in less than 50 % of patients and a considerable decrease in renal function may reoccur even in patients who have been responding to the therapy over the short term.

Keywords: liver cirrhosis, hepatorenal syndrome, ascites, vasoconstrictors, terlipressin, albumin.