Via practica 5/2011

Glaukóm

MUDr. Erika Vodrážková, MUDr. Branislav Trnavec

Glaukóm je multifaktoriálne ochorenie, definované ako neuropatia zrakového nervu, pri ktorom sa považuje zvýšený vnútroočný tlak (VOT) za závažný rizikový faktor. Zvýšený VOT vedie k charakteristickým zmenám na terči zrakového nervu a tomu zodpovedajúcim zmenám v zornom poli. Glaukóm je jednou z najčastejších príčin slepoty vo svete. Pokles VOT znižuje riziko progresie glaukómového poškodenia. Liečba glaukómu je: konzervatívna, laserová alebo chirurgická.

Kľúčové slová: glaukóm, vnútroočný tlak, liečba glaukómu, riziko progresie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Glaucoma

Glaucoma is a multifactorial optic neuropathy with elevated intraocular pressure (IOP) as a major risk factor. Increased IOP can eventually lead to characteristic glaucomatous optic nerve damage and corresponding visual field defects. Glaucoma is one of the most common causes of blindness in the world. Lowering the IOP has been shown to reduce the risk of progression of glaucoma damage. There are three mainstays to treatment of glaucoma: pharmacologic, laser, or surgical treatments.

Keywords: glaucoma, intraocular pressure, treatment in glaucoma, risk of progression