Via practica 2/2009

Generický systém prípravkov na ošetrovanie rán metódou vlhkej terapie

MUDr. Tomáš Kopal

Vlhká terapia sa za ostatné roky stala štandardnou technikou ošetrovania chronických rán. V poslednom období síce nepribudli žiadne zásadné novinky, o to viac sa však výroba zamerala na zlepšenie existujúcich prípravkov a marketing výrobcov sa zameral viac na čiastkové vylepšenia existujúceho produktu ako na produkt samotný. Generické zaradenie krytia, ktoré umožňuje jednoduché vytvorenie predstavy o jeho správnej indikácii a pravidlách používania, sa dostalo do úzadia. Článok sa zaoberá generickou príslušnosťou produktov určených na vlhkú terapiu a ich zaradením do základných skupín, kam patria hydrokoloidy, algináty, semipermeabilné okluzívne krytia, neadhezívne textilné krytia a penové prípravky.

Kľúčové slová: vlhké hojenie, generická kategória, hydrokoloidy, algináty, krytie rán

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Generic categorization of moist healing wound dressings

Lately, the moist healing technique has become standard therapeutical approach to chronic wounds. Recently, there have not been discovered any new products, thus the production targeted on improving of existing dressings and the marketing started to emphasize the improved product features rather than the product itself. Generic categorization of moist therapy dressings enabling the recognition of proper product indications and the way of use became neglected. This article sorts out the products by basic generic categories, being hydrocolloidal and alginate dressings, semipermeable transparent films, low-adherent and foam dressings.

Keywords: moist healing, generic category, hydrocolloids, alginates, wound dressing