Via practica 10/2008

GASTROEZOFÁGOVÁ REFLUXOVÁ CHOROBA

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.,, MUDr. Marian Oltman, PhD.

Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je jednou z najčastejších chorôb v dennej praxi. Diagnózu možno urobiť na základe anamnézy, endoskopického nálezu pri ezofágogastroduodenoskopickom vyšetrení alebo monitorovaním pH. Manažment GERD je zameraný na redukovanie vplyvu pôsobenia kyseliny na pažerák, na dosiahnutie vyhojenia lézií v distálnom pažeráku a na dosiahnutie úľavy symptómov.

Kľúčové slová: gastroezofágová refluxová choroba, pyróza, ezofágogastroduodénoskopia, inhibítory protónovej pumpy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is one of the most common diagnosis in daily practice. Diagnosis can be made on symptom evaluation, on endoscopic findings at esophagogastroduodenoscopy or pH-monitoring. Management of GERD is aimed at reducing oesophageal acid exposure, healing lesions in the distal part of the esophagus and to achieve symptom relief.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, heartburn, esophagogastroduodenoscopy, proton pump inhibitors.