Via practica 4/2020

Funkční poruchy zažívání, fytoterapie přípravkem STW 5 (Iberogast®)

MUDr. Vít Navrátil

Dyspepsie je jednou z nejčastějších příčin návštěvy lékárny či lékaře. Jde o heterogenní skupinu nepříjemných příznaků týkajících se zažívacího traktu, břicha, přijmu stravy a vyprazdňování. Náplní první části práce je stručný přehled o problematice zažívacích potíží, zejména potom funkčních poruch, a jejich stručná klasifikace. Dále jsou shrnuty možnosti terapie. STW 5 (Iberogast®) je kombinovaný bylinný přípravek, volně prodejný v lékárnách. Jedná se o účinný, bezpečný a dobře tolerovaný lék. Druhá část práce se zabývá jeho složením a souhrnem dat o jeho účinnosti a bezpečnosti.

Kľúčové slová: dyspepsie, samoléčení, STW 5 (Iberogast®), klinická studie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Functional digestive disorders, phytotherapy by preparation STW 5 (Iberogast®)

Dyspepsia is one of the most common cause of visiting a pharmacy or a physician. It is a heterogenous group of unpleasant symptoms concerning the digestive tract, abdomen, intake of food and bowel movement. Subject of the first part of the article is a brief review of digestive disorders, especially functional disorders, and a brief classification of them. Moreover it contains a summary of treatment possibilities. STW 5 (Iberogast®) is a fixed herbal combination product, available as a over-the-counter medicine. It is an effective, safe and well tolerated medicine. The second part of the article concerns with composition and data summary about effectivity and safety of STW 5 (Iberogast®).

Keywords: dyspepsia, self‑medication, STW 5 (Iberogast®), clinical studies