Via practica 5/2011

Fibromyalgia

MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Fibromyalgia sa čoraz častejšie stáva diskutovanou témou. Je to nielen pre závažnosť jej vplyvu na kvalitu života pacienta, ale aj pre relatívne slabú informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o tejto problematike. Autor sa v článku pokúša podať základné informácie o fibromyalgii, ale aj upozorniť na patofyziologické podobnosti tohto ochorenia s ochorením chronická bolesť v diagnostike i v jej liečbe.

Kľúčové slová: fibromyalgia, chronická bolesť, spúšťový bod, nefarmakologické postupy, akupunktúra

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fibromyalgy

Fibromyalgy is becoming a widely discussed issue. This is not only due to the significance of its impact on the quality of life of the patient, but also due to relatively poor knowledge of this issue on the side of both professional and non-professional public. The author in the article attempts to provide basic information on fibromyalgy as well as to point out its pathophysiologic similarities with the chronic pain illness as far as diagnostics and treatment are concerned.

Keywords: fibromyalgy, chronic pain, tender point, tigger pint, non-pharmacological treatment, accupuncture