Via practica 4/2009

Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc., Mgr. Přemysl Mladěnka, Mgr. Zuzana Bobrovová, Mgr. Mojmír Hübl

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích. Téměř vždy vzniká jako důsledek aterosklerózy koronárních tepen. Tento článek je zaměřen na popis, léčbu a prevenci dvou nejčastějších forem ICHS – anginy pectoris a akutního infarktu myokardu. V terapii se užívá několik základních skupin léčiv – nitráty, betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, antiagregancia, antikoagulancia a trombolytika.

Kľúčové slová: ischemická choroba srdeční, angina pectoris, akutní infarkt myokardu, nitráty, β-blokátory, blokátory vápníkových kanálů, antiagregancia, antikoagulancia, trombolytika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of cardiac ischemia

Cardiac ischemia is the most common cause of death in the industrially developed countries. Almost in every case it occurs due to atherosclerosis of coronary arteries. The article focuses on description, therapy and prevention of the two most common forms of cardiac ischemia – angina pectoris and acute myocardial infarction. There are used some basic groups of drugs in therapy – nitrates, betablockers, calcium channel blockers, antiaggregation agents, anticoagulant agents and thrombolytic agents.

Keywords: cardiac ischemia, angina pectoris, acute myocardial infarction, nitrates, betablockers, calcium channel blockers, antiaggregation agents, anticoagulant agents and thrombolytic agents