Via practica 1/2010

Farmakoterapia reumatoidnej artritídy I. – nesteroidové antireumatiká, DMARDs

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Reumatoidná artritída (RA) je chronické zápalové ochorenie kĺbov s možnými mimokĺbovými prejavmi. Farmakologická liečba RA pozostáva z kombinácie nesteroidových antireumatík, malých dávok glukokortiokodov a liekov modifikujúcich ochorenie (DMARDs- Disease Modifying Antirheumatic Drugs). Lieky modifikujúce ochorenie objektívne zmierňujú priebeh ochorenia: potláčajú reaktanty akútnej fázy, zmierňujú klinickú aktivitu, spomaľujú röntgenologickú progresiu ochorenia. Medzi najúčinnejšie lieky patria metotrexát, leflunomid, sulfasalazín, preparáty zlata, azatioprín a menej účinný hydroxychlochín. Všetky DMARDs majú nežiaduce účinky a vyžadujú si starostlivé sledovanie. Ak napriek ich použitiu v liečbe dôjde k aktivácii ochorenia, pacient je indikovaný na tzv. biologickú liečbu, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu z najúčinnejších foriem liečby reumatologických ochorení.

Kľúčové slová: reumatoidná artritída, liečba, nesteroidové antiflogistiká, chorobu modifikujúce lieky, DMARDs

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of rheumatoid arthritis I. – non-steroidal anti-inflammatory drugs, DMARDs

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease of joints with various extraarticular manifestations. The pharmacological treatment of RA is represented by combination of non-steroidal anti-inflammatory drugs, low dose of glucocorticoids and diseasemodifying antirheumatic drugs (DMARDs). DMARDs cause clinical improvement, improvement in joint symptoms, delaying or preventing joint destruction. The most effective drugs are methotrexate, leflunomide, sulfasalazin, gold salts, azatioprine and less effective hydroxychloroquine. All of these drugs have side-effects and require careful monitoring. Besides traditional DMARDs there are available better options, mainly biological therapy.

Keywords: rheumatoid arthritis, treatment, nonsteroidal antiinflammatory drugs, disease modifying antirheumatic drugs