Via practica 11/2008

FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA OSTEOPORÓZY

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Daniel Čierny, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Osteoporóza v súčasnosti predstavuje čoraz závažnejší medicínsky i farmakoekonomický problém. So zlepšovaním diagnostických možností a s predlžujúcim sa priemerným vekom populácie stúpa percento výskytu osteoporózy v populácii a do popredia sa dostávajú jej komplikácie v zmysle fraktúr stehennej kosti, chrbtice a predlaktia, ale i iných oblastí kostry. Autori v práci podávajú prehľad súčasných terapeutických možností liečby osteoporózy.

Kľúčové slová: osteoporóza, farmakologická liečba, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF OSTEOPOROSIS

Osteoporosis becomes today increasingly significant medical, pharmaceutical and economical problem. Improved diagnostics and increased mean age are associated with increased incidence of osteoporosis and its complications, especially fracture of femur, spine, forearm and other regions of skeleton. The aim of the article is to present current therapeutic options in the treatment of osteoporosis.

Keywords: osteoporosis, pharmacological treatment, prevention