Via practica 4/2005

Eutanázia a asistovaná samovražda z hľadiska trestného práva

JUDr. MUDr. Peter Kováč

Problematika eutanázie sa s rozvojom poznatkov medicíny stala čoraz aktuálnejšou a naliehavejšou. Diskusie o eutanázii sa začali v 19. storočí, rozvinuli sa v úvode 20. storočia, no po skúsenostiach s tzv. programom eutanázie v nacistickom Nemecku po druhej svetovej vojne na niekoľko desaťročí akékoľvek diskusie utíchli. Až od sedemdesiatych rokov 20. storočia sa téma eutanázie začala opätovne otvárať. Slovenské právo v súčasnosti nemá vhodné prostriedky, ktoré by jednoznačným spôsobom umožnili rozlíšiť usmrtenie terminálne chorého jedinca zo súcitu a na jeho výslovnú žiadosť, prípadne pomoc pri samovražde takéhoto jedinca a „obyčajný“ trestný čin vraždy. Kľúčové slová: eutanázia, asistovaná samovražda, Slovensko, súčasný stav.

Kľúčové slová: eutanázia, asistovaná samovražda, Slovensko, súčasný stav.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť