Via practica 11/2008

ERDOSTEÍN A JEHO ÚČINKY

MUDr. Elena Kavcová, PhD., MUDr. Alica Beňová

Erdosteín patrí medzi mukoaktívne látky a má mnohostranné účinky, ktoré sú dokázané v klinických štúdiách. Použitie liečiva v terapeutickej praxi je obzvlášť aktuálne v súvislosti so nastupujúcou sezónou zvýšeného výskytu ochorení respiračného traktu.

Kľúčové slová: mukolytické liečivá, erdosteín, klinické štúdie, ochorenia dýchacích ciest

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ERDOSTEINE AND ITS EFFECTS

Erdosteine belongs to mucoactive agents and has multiplied effects proven by clinical studies. Using of the drug in treatment is especially timely in connection with the beginning of season with higher incidencie of respiratory diseases.

Keywords: mucolytic agents, erdosteine, clinical studies, respiratory diseases