Via practica 11/2005

Epidemiológia osteoporózy

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Autor podáva prehľad o epidemiológii osteoporózy vo svete aj v SR. Celoživotné riziko osteoporotickej zlomeniny u 50-ročnej ženy je asi 39 %, u muža asi 13 %. Celoživotné riziko úmrtia na následok zlomeniny femuru je porovnateľné s rizikom úmrtia na rakovinu prsníka a dokonca 4násobne vyššie ako na rakovinu maternice. Na Slovensku sa v rokoch 1974–2003 zvýšil výskyt zlomenín krčka femuru z 1 673 na 10 703. Autor pojednáva aj o epidemiológii najčastejších typov osteoporotických zlomenín.

Kľúčové slová: osteoporóza – epidemiológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EPIDEMIOLOGY OF OSTEOPOROSIS

Author reviews epidemiology of osteoporosis over the world and in Slovakia. Life-time risk of any osteoporotic fracture is 39 % in women and 13 % in men. Life-time risk of death after hip fracture is comparable with that after breast cancer and 4-times more than uterine cancer. In Slovakia number of hip fractures in years 1974–2003 increased from 1 673 to 10 703. Epidemiology of most frequent osteoporosis fractures is discussed.

Keywords: osteoporosis – epidemiology.