Via practica 2/2005

Editoriál

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Reumatológia prešla počas 40-rokov rýchlym rozvojom. Za posledné obdobie 10-rokov došlo doslova k významným vedeckým objavom a k nárastu vedeckých informácií. V teoretickej reumatológii sa objavili nové fun kcie cytokínov a ich zložité vzťahy, objasnila sa biológia endotelovej bunky a nastal mohutný rozvoj v molekulárnej genetike pri reumatoidnej artritíde a osteoartróze. Za najväčší pokrok však je potrebné považovať zavedenie biologickej terapie, najmä pri reumatoidnej artritíde, pričom sa využívajú mechanizmy blokujúce prozápalové cytokíny, najmä tumor nekrotizujúci faktor (TNF), IL-1 a IL-6. Významným pokrokom je tiež aplikácia tejto liečby pri ankylozujúcej spondylitíde a psoriatickej artritíde. Ďalej tiež je to objav COX-2 izoenzýmu cyklooxygenázy a z toho vyplývajúci vývoj novej generácie nesteroidových antiflogistík (koxibov). Koxiby sú špecifické inhibítory cyklooxygenázy 2 s analgetickým a antiflogistickým účinkom, ktorý sa dá porovnať s neselektívnymi nesteroidovými antiflogistikami a ktoré majú významne nižší výskyt gastrointestinálnych nežiadúcich účinkov. Tak, ako aj u inej skupiny liečiv, tak aj pri koxiboch je v ostatnom čase diskutovaná otázka ich kardiovaskulárnych účinkov. Dá sa teda povedať, že v tomto tisícročí sa do reumatológie začali zavádzať princípy medicíny založenej na dôkazoch. Dôležitou súčasťou tzv. evidence base medicine je aj vytvorenie štandardných terapeutických postupov pri najčastejších ochoreniach ako je reumatoidná artritída a osteoartróza. V tomto čísle, ktoré je venované reumatológii, sme sa snažili čitateľovi podať nové terapeutické prístupy a možnosti koxibov v reumatológii, ďalej liečebné postupy pri reumatoidnej artritíde a Sjögrenovom syndróme. Číslo je doplnené zaujímavou kazuistikou. Som presvedčený, že reumatológia je významným odborom medicíny a nové poznatky, či už diagnostické alebo terapeutické, budeme môcť v budúcnosti naďalej prezentovať.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť