Via practica 2/2020

Dyslipidemie a syndrom diabetické nohy

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., MUDr. Daniela Číhalíková

Nemocní se syndromem diabetické nohy představují vysoce rizikovou skupinu nemocných nejen z pohledu ztráty končetiny, ale také kvůli vysoké kardiovaskulární mortalitě. Pro snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění je nutné využít všechny dostupné prostředky včetně adekvátní hypolipidemické léčby. Tato léčba může také příznivě ovlivnit vznik a vývoj vlastní diabetické nohy, přičemž rozhodnutí o konkrétní terapii by mělo zohlednit dominantní etiopatogenezi onemocnění.

Kľúčové slová: diabetická noha, dyslipidemie, neuropatie, ischemická choroba dolních končetin, statiny, fibráty, ezetimib, PCSK9-inhibitory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dyslipidemia and diabetic foot syndrome

Patients with diabetic foot syndrome represent a high-risk group not only due to the risk of limb amputation, but also because of their high cardiovascular mortality. To reduce their cardiovascular risk it is necessary to make use of all available treatment options, including adequate lipid-lowering therapy. This therapy can also positively affect the emergence and development of own diabetic foot, taking a decision on specific drugs should take into account dominant ethiopathogenesis of the disease.

Keywords: diabetic foot, dyslipidemia, neuropathy, peripheral artery disease, statins, fibrates, ezetimibe, PCSK9-inhibitors