Via practica 3–4/2013

Dráždivý tračník – stálý problém

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Dráždivý tračník je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění trávicího traktu, kterým podle některých údajů trpí až 20 % populace. Diagnostika je v současné době postavena na Římských kritériích III. Etiologie a patogeneze zůstávají stále neobjasněny, takže medikamentózní léčba dráždivého tračníku je symptomatická. Spočívá v podávání spazmoanalgetik, laxativ, antidiaroik a psychofarmak. Musí být vždy individuální a s ohledem na převažující příznaky. Velký důraz se klade na nefarmakologickou léčbu.

Kľúčové slová: funkční poruchy trávicího traktu, dráždivý tračník, klinický obraz, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Irritable bowel syndrom – continual problem

Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the most commom gut functional diseases, affecting about 20 % of people wordwide. Diagnosis is based on the identification of symptoms according to Rome III critera, but the etiology and pathogenesis continue without elucidation. This is a reason of the only symptomatic pharmacological therapy. In patients with mild symptoms is not indicated pharmacological aids, but only diet and psychological treatment or from time to time antispasmodics. Patients with moderate or sever form IBS require pharmacological treatment, i.e. antispasmodics, antidiarrhoeals, laxatives, anxielytics or antidepressants.

Keywords: functional gastrointestinal disorders, irritable bowel syndrome, clinical picture, diagnostic procedures, treatment.