Via practica 4/2012

Dolní dyspeptický syndrom – doporučení pro praxi

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

K hlavním projevům dolního dyspeptického syndromu patří břišní dyskomfort a změny ve frekvenci a konzistenci stolice. Příčinou může být organické onemocnění, nejčastěji jde však o projevy funkční poruchy označované jako dráždivý tračník. Symptomy dráždivého tračníku nacházíme až u pětiny populace, nejvíce postiženou skupinou jsou ženy v mladém středním věku. Diagnóza je založena na typických projevech a vyloučení organické příčiny střevní dyspepsie. Pro léčbu dráždivého tračníku je důležitý přísně individuální přístup, v němž kombinujeme psychologickou intervenci, režimová a dietní opatření a medikamentózní léčbu.

Kľúčové slová: dráždivý tračník, dyspepsie, průjem, zácpa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intestinal dyspepsia – recommendation for clinical practice

The main symptoms of the bowel dyspepsia are abdominal dyscomfort and changes in the stool frequency and consistency. These symptoms may originate either from organic disease, or from the functional disorder – irritable bowel syndrome. Approximately one out of five in general population may be affected, mostly young middle-aged women. To diagnose the irritable bowel syndrome, the organic disease must be excluded. Therapy of irritable bowel syndrome requires an individual approach, where the psychological intervention, and dietary and regime measures have to be combined with medical treatment.

Keywords: irritable bowel syndrome, dyspepsia, diarrhea, constipation.