Via practica 5/2014

Dna – diagnostika a liečba

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Dna je choroba spôsobená metabolickou poruchou, ktorá spôsobuje nahromadenie kyseliny močovej v organizme v dôsledku nadprodukcie purínových báz alebo ich nedostatočného vylučovania obličkami. Pôvodne bezpríznaková hyperurikémia pri dlhšom trvaní následne prechádza do postihnutia podporného a pohybového systému, čo sa prejavuje najprv akútnymi dnavými záchvatmi striedanými následne pokojným interkritickým obdobím a nakoniec trvalou chronickou dnavou artropatiou s tofmi. Práca podáva prehľad súčasných možností liečby dny.

Kľúčové slová: artritída, dna, akútny dnavý záchvat, kolchicín, allopurinol, febuxosat.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gout – diagnosis and the therapy

Gout is a disease which is caused by a metabolic disorder that causes a accumulation of uric acid in the body due to overproduction of purine bases, or their insufficient renal excretion. During longer duration originally asymptomatic hyperuricaemia proceeds to involvement of locomotor system, which is at first manifested by acute gout attacks, then relieved by calm intercritical period. After longer duration of the disease can pass to chronic gouty arthropathy with tophi. The article gives an overview of current treatment options days.

Keywords: arthritis, gout, acute gout arthritis, colchicine, allopurinol, febuxostat.