Via practica 1/2007

Dna – choroba dávnoveku i našich čias

prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., prof. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD.

Správna diagnóza je dôležitým momentom pre zavedenie účinnej liečby a zabraňuje zbytočnému podávaniu liekov. Uvedený prehľad informuje o súčasných poznatkoch o dne, poukazuje na stanovenie správnej diagnózy a na odporúčanú liečbu v čase akútneho záchvatu dny i v po-atakovom období.

Kľúčové slová: dna, hyperurikémia, tofy, chronická dna.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť