Via practica 4/2006

Dlhodobá chemoprofylaxia a imunoterapia v prevencii recidivujúcich uroinfekcií u žien

doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., doc. MUDr. Juraj Hromec, CSc.

Liečba močových infekcií predstavuje častý problém v klinickej i ambulantnej praxi. V prevencii opakovaných recidív uroinfekcie sa už v minulosti osvedčila účinnosť dlhodobého profylaktického podávania malých dávok chemoterapeutík. V poslednom období stúpa záujem o podávanie imunomodulancií v tejto indikácii. Autori porovnávajú preparáty UROVAXOM a LUIVAC v rámci kombinovanej imunoterapie a chemoprofylaxie malými dávkami fluorochinolónov po dobu 12 mesiacov u žien s recidivujúcimi uroinfekciami. Táto liečba štatisticky významne znížila výskyt recidív a bola relatívne dobre tolerovaná. Na rozdiel od predchádzajúcich štúdií prvýkrát došlo k selekcii rezistentných kmeňov produkujúcich tzv. širokospektrálne betalaktamázy (ESBL), čo môže byť signálom k prehodnoteniu niektorých terapeutických postupov.

Kľúčové slová: uroinfekcie, kombinovaná chemoprofylaxia a imunoterapia, prevencia recidív.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long -term chemoprophylaxis and imunotherapy in prevention of recurent uroinfections in women

Incidence of allergic rhinitis increased during 20th century 10 fold to actual 25 % population of developed countries. Despite rhinitis does not shorten the life; it significantly influences the quality of life. Allergy is the main cause of non-infectious rhinitis from childhood and to the 25th year of age; with increasing age it is detectable only in 50 % cases of chronic rhinitis. The aim of this review article is focus on non-infectious forms of rhinitis with accent on modern management of allergic rhinitis. The basic strategy in both allergic and non-allergic rhinitis is similar; intranasal corticosteroids and modern H1-antihistamines (both oral and topical) are used as first line drugs. If the causal allergen is detected it is necessary to consider allergen immunotherapy. With combined approach best results are achieved (pharmacotherapy, immunotherapy, avoidance of starters and inducers).

Keywords: allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, management.