Via practica 1/2016

Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře

MUDr. Helena Štrofová

Červené oko/oči mohou být způsobeny záněty předního segmentu oka, také úrazy oka a jinými očními stavy. Nutná je důkladná anamnéza (kromě oční, se ptáme i na celkové obtíže). Oční změny mohou signalizovat závažná celková onemocnění. Vyšetření je nutno provádět při dobrém osvětlení, nejlépe denním, pomocí lupy. Červené oko ale může ukazovat na poškození jiných struktur oka, která praktik sám diagnostikovat nebo léčit nemůže a pacienta je nutné poslat k očnímu lékaři. Článek je dělen na postižení struktur předního segmentu a úrazy oka.

Kľúčové slová: červené oko, záněty předního segmentu oka, oční úrazy, odeslání k oftalmologovi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of red eye from the perspective of general practitioners

Red eye/eyes can be caused by inflammation of the anterior segment of the eye, as well as eye injuries and other eye conditions. What is needed is a thorough history (except ophthalmic - we ask the difficulty of the whole body). Ocular changes may signal serious systemic diseases. Investigations must be carried out in a good light, preferably daily, using a magnifying glass. Red eye but may indicate damage to other structures of the eye, that practice cannot diagnose alone or treat, a patient needs to be sent to an ophthalmologist. The article is divided into damaged structures of the anterior segment of the eye.

Keywords: red eye, inflammation of the anterior segment of the eye, eye injuries, referral to an ophthalmologist