Via practica 3/2016

Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Jozef Klucho

Celiakia je ochorenie, ktoré často uniká pozornosti nielen všeobecných lekárov, ale i špecialistov. Všeobecný lekár sa so svojim pacientom stretáva najčastejšie, a preto môže vysloviť podozrenie na celiakiu ako jeden z prvých. Cieľom článku je uľahčiť mu túto situáciu a poukázať na jeho možnosti v diagnostike a liečbe celiakie v ambulancii prvého kontaktu.

Kľúčové slová: celiakia, všeobecný lekár, príznaky celiakie, diagnostika celiakie, bezlepková diéta

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic approach and treatment of coeliac disease in general practitioner office

To make a diagnosis of coeliac disease is very difficult for both, general practitioners and specialists. However, a patient is likely seen by his general practitioner more frequently than a specialist. This gives the general practitioner a better opportunity to raise the issue of a possible diagnosis of coeliac disease. The aim of this article is to summarise the main guidelines for the diagnosis and treatment of coeliac disease by a general practitioner.

Keywords: coeliac disease, general practitioner, diagnosis and treatment of the coeliac disease, gluten free diet