Via practica 4/2011

Diagnostika a liečba akné a pretrvávajúce mýty

MUDr. Eva Rasochová

Akné je jedno z najčastejších chronických ochorení kože postihujúce asi 85 % ľudí vo veku 11 – 30 rokov. V súčasnosti je k dispozícii veľa lokálnych aj systémových liekov, ktoré cielene zasahujú rôzne patofyziologické faktory vedúce k vzniku akné. Liečba akné je úspešná, ale o akné stále pretrváva veľa nesprávnych informácii a mýtov.

Kľúčové slová: akné, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostics and treatment of acne and persisting acne myths

Acne is one of the most common chronic diseases of the skin affecting about 85 % of individuals aged 11 – 30. There are meny local and systemic drugs targeting pathophysiological factors leading to onset of acne. The therapy is successful but there persist a lot of misinformation and myths about acne.

Keywords: acne, diagnostics, treatment