Via practica 1/2014

Diagnostika a léčba červeného oka

MUDr. Michalis Palos, MUDr. Markéta Svobodová

Červené oko je nespecifický stav, se kterým nejčastěji pacient přichází k očnímu lékaři. Představuje široký pojem, jenž je projevem různých klinických jednotek. V běžné praxi se s ním setkávají nejenom oftalmologové, ale i pediatři, praktičtí lékaři a celá řada dalších specialistů. Mohou se tak prezentovat i závažné systémové stavy, v případě že nejsou tato onemocnění dostatečně kompenzována nebo vůbec diagnostikována a léčena, mohou končit těžkým očním postižením. Cílem je prezentovat zejména oční choroby vyžadující mezioborovou spolupráci a stavy, jež mohou činit diagnostické potíže.

Kľúčové slová: neinfekční záněty, mezioborová spolupráce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis and treatment of the red eye

Red eye is a non-specific status, which is the most often reason the patient comes to the eye doctor. It might be the manifestation of different clinical units. In current practice occupies not only ophthalmologists but also pediatricians, physicians and many other specialists. Serious systemic diseases may be presented with red eye. If these disorders aren´t enough compensated or properly diagnosed and treated, they can cause severe problems. The aim is to present the eye diseases which require interdisciplinary cooperation and the findings of the eye, which can make the diagnosis difficult.

Keywords: non-infectious inflammation, inter-disciplinary cooperation.