Via practica 12/2007

DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ ROZDIELY MEDZI AKÚTNOU A CHRONICKOU BOLESŤOU

h. doc. MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Autorka v článku definuje akútnu a chronickú bolesť. Analyzuje ich podobnosti a rozdiely, poukazuje na rozdielny význam pre pacienta, ako aj základné rozdiely v prístupe k ich diagnostike a liečbe. Teoretické poznatky sú vysvetľované na klinických príkladoch a doplnené odporučeniami pre klinickú prax.

Kľúčové slová: akútna a chronická bolesť, diagnostika, liečba, praktické odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC DIFFERENCES BETWEEN ACUTE AND CHRONIC PAIN

Author describes acute and chronic pain, some similarities, differences and consequences for patient. She presents basic differences in diagnostic and treatment. The theoretical knowledge is illustrated by relevant clinical case studies and complemented by recommendations for clinical practice.

Keywords: acute and chronic pain, diagnostic, treatment, recommendations.