Via practica 2/2006

Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia

BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.

V diagnostike oslabenia a únavy bránice využívame na našej Klinike funkčnej diagnostiky v Podunajských Biskupiciach „funkčné vyšetrenie bránice“. Bránicu vyšetrujeme pri malej, strednej a maximálnej kontrakcii. Na hodnotenie svalovej práce využívame LFR graf (Low Frequency Ratio). Vyšetrenie funkčnosti bránice má dve časti: 1) vyšetrenie v pokojnom režime, 2) záťaž – rezistované dýchanie. Výstup vyšetrenia je jednoduchý graf, ktorý môžeme využiť tiež na rehabilitáciu, alebo tréning respiračných svalov. Okrem chronických respiračných ochorení predstavujú indikácie k vyšetreniu aj nejasná, hlavne ponámahová dýchavica, rtg obraz relaxovaných bránic, podozrenie na parézu alebo plégiu bránice a pod.

Kľúčové slová: bránica, oslabenie, únava, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAPHRAGM – FUNCTION, EFFECT, EXAMINATION AND THERAPY

In the diagnosis of weaknes and fatigue of diaphragm we use in our hospital in Podunajské Biskupice Bratislava. „The functional examination of diapragma“. We examine diaphragm at small, middle and maximum contraction. To assess the muscles reaction we use LFR (Low Frequency Ratio) graph. An examination of diaphragm function consist of two parts: 1) at tidal breathing; 2) at resistive inspirium conditions. The result of the examination is a simple graph which we can use also for the rehabilitation or the respiration muscles training. For the first time, the examination is for various types of dyspnoea, weakness or fatigue of diaphragma as well as for various types of paresis and of course plegia.

Keywords: diaphragm, weakness, fatigue, therapy.